Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – MOBILBARLANG

Hatályos: 2019. január 15. napjától

 • 1.Érvényesség
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Vision 27 Studio Kft. (továbbiakban: „Mobilbarlang”) által üzemeltetett www.mobilbarlang.hu honlapon (továbbiakban: „Mobilbarlang Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamint a Mobilbarlang ügyfélszolgálatán (tel.: +36/1802200) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A Mobilbarlang Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Mobilbarlang Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

  Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Mobilbarlang Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

  A Mobilbarlang Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

  Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

  Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.mobilbarlang.hu nyitóoldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.
 • 2.Szerződéses partner

A Vásárló szerződéses partnere (a Mobilbarlang Webáruházban megrendelt, de a Mobilbarlang áruházban átvett termékek kivételével):
Cégadatok:
Cégnév: Vision27Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Vision27Studio Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 2.

Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa Fő utca 1.

Cégjegyzékszám: 20-09-0748823
Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25387715-2-20 Statisztikai számjel: 2538771547911320
Ügyvezető igazgatók: Radics Arnold


Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:
Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály


A tárhely-szolgáltató adatai:
A tárhely-szolgáltató cégneve: Max7 Design Kft.
A tárhely-szolgáltató székhelye: 1137 Budapest Radnóti M u. 38.
A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@max7.design
A tárhely-szolgáltató weboldala: http://max7.design
Adathálózati központ: Németország, Berlin, Falkenstein

Mobilbarlang Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36/30 180 2200
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
Munkanapokon: 9:00 – 17:00
Munkaszüneti napokon nem elérhető!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

Mobilbarlang és az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége:
info@mobilbarlang.hu

 • 3.A Mobilbarlang Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

A Mobilbarlang Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Mobilbarlang Webáruház használata során a Váráslónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Mobilbarlang Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Mobilbarlang Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Mobilbarlang Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

Amennyiben a Vásárló a Mobilbarlang Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Mobilbarlang Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Mobilbarlang Webáruház használatát és elhagyni azt.

 • 4.Vásárlói kör meghatározása

A Mobilbarlang Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Mobilbarlang Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Mobilbarlang Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

 • 5.Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Mobilbarlang Webáruház hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.mobilbarlang.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:
A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:
A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy áruházi átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Mentés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Mobilbarlang részére.
A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok”, (2) „Átvételi lehetőségek”, (3.) „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak az egyes modulok alján lévő (1.) „Cím szerkesztése”, (2.) „Szállítási mód változtatása”, (3.) „Fizetési mód változtatása” feliratokra kattintva. A „Rendelés jóváhagyása” pontban terméket törölhet a kosárból a kuka ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Vásárlás" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.
Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Mobilbarlang Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6. pont).
A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról hogy megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A Mobilbarlang a Mobilbarlang Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

A szerződés írásbelisége, iktatása
A Mobilbarlang Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Mobilbarlang azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Az ügyintézés, szerződés nyelve
Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás
A Mobilbarlang, illetve a Mobilbarlang Webáruház nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Termékinformációk
A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Mobilbarlang Webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Mobilbarlang Webáruház adatbázisa frissítve lett. Mobilbarlang mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

Adatbeviteli hibák
A Mobilbarlang az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Mobilbarlang részérevaló elküldéséig a Mobilbarlang Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5. pontjának 7. bekezdése tartalmazza.

Árfeltüntetés
A Mobilbarlang Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).
A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról Mobilbarlang külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.
Mobilbarlang a Mobilbarlang Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: Mobilbarlang az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Mobilbarlang Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

Hibás/téves árfeltüntetés
Amennyiben Mobilbarlang minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Mobilbarlang Webáruházban, akkor Mobilbarlang nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
Mobilbarlang az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 • 6.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
 • 6.1. A Vásárló a “Fizetés most” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének Mobilbarlang -hoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
 • 6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Mobilbarlang és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Mobilbarlang késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Mobilbarlang Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.
  A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.
 • 6.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Mobilbarlang Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.
 • 6.4. A Vásárló a Mobilbarlang Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
 • 6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Mobilbarlang Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2. pontját), ahol készséggel állunk rendelkezésére.
 • 6.6. A Mobilbarlang Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.
 • 7.Termék rendelkezésre állása
 • 7.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Mobilbarlang Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
 • 7.2. A 7.1. bekezdés hatálya az értelemszerűen szükséges változtatásokkal fennmarad arra az esetre, ha a megrendelt termék a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, mivel életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.
 • 7.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Mobilbarlang Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Mobilbarlang Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
 • 8.Termék átvétele és szállítása
 • Amennyiben a rendelést helyszíni átvétel céljából a Mobilbarlang üzletbe szállítják, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Mobilbarlang Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a hitelkártyára vagy ajándékkártyára, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés). Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

  A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatás a Fő oldalon a „Szállítási és vásárlási feltételek,” fejezetcím alatt érhető el.
 • 9.Fizetés, számlakiállítás
 • 9.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A Vásárló a Mobilbarlang által biztosított fizetési módokról a https://mobilbarlang.hu/main/informacio oldalon „Fizetési lehetőségek” fejezetcím alatt tájékozódhat.
 • 9.2. Hitelkártyával történő fizetés kezelőcége a SIX Payment Services (Europe) S.A. , 10, rue Gabriel Lippmann, 3565 Munsbach, Luxembourg, B144087
 • 9.3. Azonnali banki átutalás nálunk nincs webshopon keresztül. Az a számlavezető bankja lesz.
 • 9.4. A fizetés során beírt adatokat a Mobilbarlang Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.
 • 9.5. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.
 • 9.6. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Mobilbarlang által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.
 • Az elektronikus számlát a ………. minősített szolgáltató készíti el a Mobilbarlang megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a Vision27Studio Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. A Mobilbarlang által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.
  A Mobilbarlang által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
 • 10.Tulajdonjog fenntartása
 • A kiszállított termék a Mobilbarlang/ Mobilbarlang Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.
 • 11.Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga
 • 11.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Mobilbarlang Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.
  A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • 11.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  1. a terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 • 11.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

olyan zárt csomagolású termék (Fülhallgató, Fejhallgató, headset, gamer headset) tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;11.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Mobilbarlang részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.

11.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 11. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Mobilbarlang részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Mobilbarlang a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Mobilbarlang részére.

11.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Mobilbarlang részére az alábbi címre visszaküldeni.
Visszaküldési postacím: 8800 Nagykanizsa Fő utca 1.

A termék Mobilbarlang részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A Mobilbarlangnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

11.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Mobilbarlang visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Mobilbarlang által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Mobilbarlang jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Mobilbarlang a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

11.9. Amennyiben a Mobilbarlang ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Mobilbarlang Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

11.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Mobilbarlang az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

12.Elállás következményei

12.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

12.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket Mobilbarlang Webáruház kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Mobilbarlang Webáruház saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, Illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.

12.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Mobilbarlang Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Mobilbarlang Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Mobilbarlang Webáruház kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Mobilbarlang Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

12.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.

12.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Mobilbarlang Webáruház a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Mobilbarlang által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
- fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Mobilbarlang Webáruház a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását és Mobilbarlang áruházban az elállásra vonatkozó határidőn belül.

13.„OUTLET” termékek értékesítése

13.1. A Mobilbarlang Webáruházat üzemeltető Mobilbarlang az úgynevezett „outlet” termékkategória alatt használt termékeket kínál megvételre. A használt termék fogalma alatt a Mobilbarlang többek között a csomagolássérült, esztétikai sérült, beüzemelt, kipróbált, elállás keretében visszaküldött stb. termékeket érti.

13.2. Mobilbarlang felhívja a Vásárló szíves figyelmét arra, hogy az oulet termék adatlapján a termékről készült részletes fotódokumentáció és a termék outlet besorolását alátámasztó részletes leírás közzététele útján ad a termék állapotáról tájékoztatást. Mobilbarlang törekszik arra, hogy az outlet termék vonatkozásában a lehető legteljesebb tájékoztatást adja, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat elírás, esetleg hiányos tájékoztatás.

13.3. Mobilbarlang nyomatékosan felhívja a Vásárlók szíves figyelmét arra, hogy az outlet termékkategóriába tartozó termékek jellegüknél fogva rendkívül korlátozott mennyiségben (jellemzően 1 darab) állnak rendelkezésre. A termék adatlapján feltüntetett darabszámon felül az outlet termék nem elérhető, arra megrendelés, vételi ajánlat érvényesen nem tehető.

13.4. Mobilbarlang az outlet termékeket az alábbi alkategóriákba sorolja be attól függően, hogy a termék, és/vagy annak csomagolása milyen műszaki, esztétikai stb. állapotban van. Mobilbarlang fenntartja a jogot, hogy az alkategóriákat egyoldalú döntése alapján bármikor módosítsa, kiegészítse vagy meglévő alkategóriákat másikkal vonjon össze, illetve szüntessen meg.

Kategória Azonosító kód „Outlet” termékkategória Megjegyzés
1.A Csomagolássérült: új termék, de a csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik A csomagolás bármilyen jellegű hiánya vagy sérülése a termék működését nem befolyásolja, a termék új.
1.B Csomagolássérült használt termék: üzembehelyezett termék és csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik A csomagolás bármilyen jellegű hiánya vagy sérülése a termék működését nem befolyásolja, a termékek újszerű állapotúak vagy már kipróbáltak, üzembe helyezettek, de 60 napot meghaladóan nem kerültek használatra.
2.A Esztétikai sérült, új termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék nem került üzembehelyezésre Azon termékek, amelyek külső burkolatán kisebb-nagyobb esztétikai sérülés, karc, benyomódás, színeződés stb. látható. Az esztétikai sérülés a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja. A termék új.
2.B Esztétikai sérült, használt termék:karc, horpadás található a termék felületén, a termék üzembehelyezésre került, kipróbált Azon termékek, amelyek külső burkolatán kisebb-nagyobb esztétikai sérülés, karc, benyomódás, színeződés stb. látható. Az esztétikai sérülés a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja. A termékek újszerű állapottal rendelkeznek vagy már kipróbáltak, üzembe helyezettek, de 60 napot meghaladóan nem kerültek használatra.
3.A Tartozékhiányos, új termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, nem került üzembehelyezésre A termék új. A terméknek olyan tartozéka hiányzik, ami a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja.
3.B Tartozékhiányos, használt termék:a termék tartozék nélkül értékesíthető, üzembehelyezésre került / kipróbált A termék használt. A terméknek olyan tartozéka hiányzik, ami a termék rendeltetésszerű használatát, működését nem befolyásolja.
4. Használt termék: a termék huzamosabb ideig használatban volt (a használat max időtartama legfeljebb 60 nap) Használt termékek azon termékek, amelyek tartós használatból kerültek visszavételre, üzemidővel rendelkeznek, nem csak kipróbálás céljából kerültek beüzemelésre.
5. Refurbished termék: a terméket a Vásárló visszaküldte (üzembe helyezett, kipróbált, használt termék), a szerviz hibát nem talált, szoftverfrissített termék (pl. TV, tablet, navigáció, telefon stb.) Gyártó által felújított termék.

13.5. Bizonyos típusú outlet termékeket (Tablet, notebook, asztali számítógép, mobiltelefon, fényképezőgép) a Mobilbarlang szerződéses partnere átvizsgál. Ennek keretében a gyári beállítások visszaállításra kerülnek és az átvizsgálásról, illetőleg a termék hibamentes állapotáról igazolást állít ki.

13.6. Outlet termékkategóriába tartozó termékekre vonatkozó jótállás / kellékszavatosság
Az adott outlet termék termékoldalán a Vásárló tájékoztatást kap arról, hogy az általános szabályokhoz képest milyen speciális jótállási / kellékszavatossági jogok illetik meg.

Kategória Azonosító kód Outlet” termékkategória Jótállás / Kellékszavatosság
1.A Csomagolássérült: új termék, de a csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik A 15.1. pontban meghatározott mértékű jótállás érvényes rá
24 hónap kellékszavatosság érvényes rá
1.B Csomagolássérült használt termék: üzembehelyezett termék és csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik jótállás nem érvényes rá
18 hónap kellékszavatosság érvényes rá
2.A Esztétikai sérült, új termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék nem került üzembehelyezésre A 15.1. pontban meghatározott mértékű jótállás érvényes rá
24 hónap kellékszavatosság érvényes rá
2.B Esztétikai sérült, használt termék: karc, horpadás található a termék felületén, a termék üzembehelyezésre került, kipróbált jótállás nem érvényes rá
18 hónap kellékszavatosság érvényes rá
3.A Tartozékhiányos, új termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, nem került üzembehelyezésre A 15.1. pontban meghatározott mértékű jótállás érvényes rá
24 hónap kellékszavatosság érvényes rá
3.B Tartozékhiányos, használt termék: a termék tartozék nélkül értékesíthető, üzembehelyezésre került / kipróbált jótállás nem érvényes rá
18 hónap kellékszavatosság érvényes rá
4. Használt termék: a termék huzamosabb ideig használatban volt (a használat max időtartama legfeljebb 60 nap) jótállás nem érvényes rá
12 hónap kellékszavatosság érvényes rá
5. Refurbished termék: a terméket a Vásárló visszaküldte (üzembe helyezett, kipróbált, használt termék), a szerviz hibát nem talált, szoftverfrissített termék (pl. TV, tablet, navigáció, telefon stb.) gyártó által vállalt egyedi jótállás

13.7. Az outlet termékre nem érvényes a Mobilbarlang által vállalt önkéntes elállási jog.

14.Felelősség

14.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Mobilbarlang Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Mobilbarlang Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Mobilbarlang Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

14.2. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

14.3. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

14.4. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

14.5. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

14.6. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.mobilbarlang.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

14.7. A Mobilbarlang / Mobilbarlang Webáruház nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Mobilbarlang honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Mobilbarlang nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

15.Jótállás

15.1. A Mobilbarlangot termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és az alábbi táblázat alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Sorszám Termék megnevezése Jótállás
1. Vezetékes és bluetooth fülhallgatók 10.000,- Ft eladási értékig 6 hónap
2. Vezetékes és bluetooth fülhallgatók 10.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben
3. Vezetékes fejhallgatók 10.000,- Ft eladási értékig 6 hónap
4. Vezetékes fejhallgatók 10.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben
5. Bluetooth fejhallgatók
6. Tuhle termékek
7. Akkumulátor, akkumulátor-töltők, power bank 10.000,- Ft eladási értékig 6 hónap
8. Akkumulátor, akkumulátor-töltők, power bank 10.000,- Ft eladási értéket elérő vagy azt meghaladó értékben
9. Asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó
10. Adathordozók

15.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Mobilbarlang vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részérevaló átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Mobilbarlang, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
– elsősorban - választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Mobilbarlangnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
- ha a Mobilbarlang a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Mobilbarlang költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Mobilbarlang köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Mobilbarlangnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

15.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Mobilbarlangot terhelik.

15.4. Mobilbarlang jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

15.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

16.Kellékszavatosság

16.1. A Vásárló a Mobilbarlang hibás teljesítése esetén a Mobilbarlanggal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

16.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

16.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Mobilbarlang számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Mobilbarlang költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

16.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Mobilbarlang adott okot.

16.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Mobilbarlanggal.

16.6. A Vásárló közvetlenül a Mobilbarlanggal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

16.7. Szavatossági időn belül a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

16.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

17.Termékfelelősség

17.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 14. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.

17.2. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

17.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

17.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

17.5. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

17.6. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

17.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

17.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyárotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

17.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

18.Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

18.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a Mobilbarlang Webáruházon keresztül, akár Mobilbarlang áruházban érvényesíthető.

18.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, az