Add le a rendelésed telefonon! +3616333954

Blog

Facebook és Instagram nyereményjátékok általános szabályai

Mobilbarlang
Mobilbarlang
2023.12.14 13:14
Facebook és Instagram nyereményjátékok általános szabályai

Az alábbiakban a Facebook és az Instagram oldalainkon közzétett nyereményjátékok szabályai találhatók. Ezek az egyedüli, teljes körű és kötelező érvényű szabályok a Vision 27 Studio Kft. (Mobilbarlang) által szervezett Facebook és Instagram nyereményjátékokra (a továbbiakban: "Nyereményjáték"

A nyereményjáték szervezője:

Vision 27 Studio Kft.

8800 Nagykanizsa, Fő út 1.

Adószám: 25387715-2-20

(a továbbiakban: ,,Szervező”)

 1. A Nyereményjátékot semmiképpen sem a Facebook vagy az Instagram szervezi, illetve semmilyen módon nem kapcsolódik hozzájuk, mivel nem ők a Nyereményjáték szervezői, és semmilyen módon nem felelősek a Nyereményjátékért, illetve nem szponzorálják a Nyereményjátékot. A Nyereményjátékban szereplő információkat a Nyereményjáték szervezője biztosítja. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket vagy panaszokat kizárólag a Nyereményjáték szervezőjének kell címezni. A Nyereményjátékban bárki részt vehet, aki elmúlt 18 éves, érvényes Facebook vagy Instagram profillal rendelkezik és teljesíti a Nyereményjáték szabályzatot.

 2. A szervezővel vagy a Nyereményjáték szervezésével megbízott más személyekkel munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban álló személyek a Nyereményjátékból ki vannak zárva.

 3. Aki követi a Woolville oldalt, és Facebook vagy Instagram kommentben elküldi a választ a Nyereményjáték kérdésére, vagy a Nyereményjáték posztban megadott szükséges lépések elvégzésével, az a Nyereményjáték résztvevőjévé válik. A Nyereményjátékban való részvétellel minden résztvevő egyben elfogadja a Nyereményjáték szabályait is.

 4. A Nyereményjátékban résztvevők által közzétett fényképek, szövegek, rajzok vagy egyéb alkotások és üzenetek (a továbbiakban együttesen "a közzétett anyagok") nem sérthetik a Magyar Köztársaság törvényeit, nem veszélyeztethetik a gyermekek és fiatalok erkölcsi nevelését, és etikusnak kell lenniük, különösen nem tartalmazhatnak pornográfiát, erőszakot, vulgarizmust, faji intoleranciát stb.

 5. A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő megerősíti, hogy:
  5.1. az összes közzétett anyag egyedüli szerzője, vagy rendelkezik a közzétett anyag szerzőinek megfelelő hozzájárulásával;
  5.2. rendelkezik a közzétett anyagon szereplő valamennyi személy megfelelő hozzájárulásával;
  5.3. rendelkezik a közzétett anyokon ábrázolt ingatlanok, védjegyek, kereskedelmi nevek és más hasonló immateriális javak tulajdonosainak megfelelő hozzájárulásával a Nyereményjátékban való felhasználáshoz a jelen szabályoknak és a Facebook vagy Instagram szabályoknak megfelelően. Bármely személy, aki nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott részvételi feltételek bármelyikének, nem jogosult részt venni a Nyereményjátékban, és ha mégis részt vesz a Nyereményjátékban, nem jogosult a nyereményre, és bármikor kártérítés nélkül kizárható a Nyereményjátékból.

 6. A Nyereményjáték az egyes Nyereményjátékok pontos szövegében meghatározott időszakban kerül megrendezésre.

 7. A Szervező az egyes Nyereményjátékok győzteseit a Nyereményjáték összes feltételének teljesítése alapján határozza meg.

 8. A Nyereményjáték nyerteseit a Szervező a Nyereményjáték befejezése után a Nyereményjáték poszt alatti hozzászólásokban vagy egy új posztban teszik közzé.

 9. A nyerteseknek a nyereményt a Szervező postai úton küldi el az általuk megadott címre. A nyertesek arra vannak felkérve, hogy privát üzenetben küldjék el a szállítási és egyéb elérhetőségi adatokat. Ha a nyertes nem küldi el a szükséges elérhetőségi adatokat a Nyereményjáték szabályainak megfelelően, a nyertes elveszíti a nyereményt, és a nyeremény a Szervezőre száll. Az a résztvevő, aki nem tartja be vagy nem igazolja a Nyereményjáték bármelyik feltételének betartását, valamint az a résztvevő, aki egyébként megsérti a jelen szabályokat, vagy akit kizárnak a Nyereményjátékból, szintén elveszíti a nyereményt. Ha a nyereményt a kizárt résztvevőnek már átadták, köteles azt visszaküldeni, és ha ez nem lehetséges, a nyeremény értékét pénzben megtéríteni a Szervezőnek; ez nem érinti a résztvevőnek a Szervező vagy harmadik személy részére okozott kár - ideértve a nem vagyoni kárt is - megtérítésére vonatkozó kötelezettségét.

 10. A nyeremények nem tárgya semmilyen jogi igénynek, és azok helyett nem követelhető készpénz vagy más ellenszolgáltatás.

 11. A Nyereményjáték kérdésére adott hozzászólással a résztvevő kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek ahhoz, hogy a Szervező a résztvevő által megadott személyes adatokat (név, vezetéknév, Facebook vagy Instagram név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám) a marketingadatbázisában és az ezen adatbázis valamennyi felhasználójának adatbázisában üzleti és szolgáltatásnyújtási céllal feldolgozza.

 12. A Nyereményjáték Szervezője ezúton tájékoztat minden résztvevőt, aki az előző bekezdés szerint személyes adatait a Nyereményjátékban történő feldolgozás céljából megadta, a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) szerinti jogairól, azaz különösen arról, hogy ezen adatok megadása önkéntes, hogy a résztvevőnek joga van azokhoz hozzáférni, és hogy a törvény megsértése esetén jogában áll az adatvédelmi hivatalhoz fordulni helyreigazítási kérelemmel, valamint a törvény 11. és 21. §-ából eredő egyéb jogairól. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a törvény feltételei szerint bármikor visszavonható a szervező bejegyzett székhelyének címén.

 13. A Szervezőnek jogában áll a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor.
  megváltoztatni a Nyereményjáték feltételeit, valamint a Nyereményjátékot indoklás és kártérítés nélkül megszüntetni vagy meghosszabbítani.

 14. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos technikai problémákért (különösen az internet és a Facebook és Instagram közösségi hálózatok működéséért), illetve a Facebook és Instagram közösségi hálózatokon vagy az internet más részein harmadik felek által elkövetett hibákért.

 15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csalásnak tekintse azokat a Facebook és Instagram profilokat, amelyeknek kevesebb mint 50 Instagram-követője vagy Facebook-barátja van, és az ilyen fiókkal rendelkező résztvevőket kártérítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból.

 16. A Nyereményjátékban való részvétel, és maga a nyeremény sem követelhető jogi úton.

 17. Minden más tekintetben a Nyereményjáték, valamint a résztvevők és a Szervező és a promóter közötti kapcsolatokra a Magyar Köztársaság joga irányadó, a nemzetközi magánjog kollíziós szabályai kizárásával.

 18. Azokban a Nyereményjátékokban, amelyekben a részvétel hozzászólás beküldésével történik, minden személy csak egy hozzászólással vehet részt.

Ezek a szabályok 2024. január 1. -től érvényesek.